Forskning på Hydrogel med Alginat och Pektin

Gastryc DRINK MIX är en revolutionerande produkt för viktnedgång som gör att du kan gå ner i vikt snabbt, hälsosamt och enkelt!

Hydrogel med Alginat och Pektin

Natriumalginat och Pektin är anjoniska polysackarider (ytaktiva kolhydrater/kostfibrer) som bildar biologiskt nedbrytbara hydrogeler (Wang et al., 2012). Alginat omfattar både guluronsyra och mannuronsyra, och Pektin endast galakturonsyra. De rikliga karboxylat- och hydroxylgrupperna i både alginat och pektin resulterar i en hög hydrofilicitet, vilket leder till polymerkedjeförlängning genom laddningsrepulsion och till hög absorption av vatten (Wang et al., 2012). Synergistisk gelning av hydrogenering med Alginat och Pektin sker vid pH under 3,4 på grund av den hydrofoba effekten (Higuita-Castro et al., 2012; Toft et al., 1986). Den pH-känsliga egenskapen skiljer hydrogel som innehåller både Alginat och Pektin från Alginat- eller Pektin hydrogeler eftersom ingen av dem ensam bildar en pH-känslig gel. När pH ökar förväntas Alginat och Pektin hydrogeler gå igenom en gel-sol-övergång och kinetiken för denna övergång kan vara en nyckelfaktor för frisättning av bioaktiv förening. Nyligen rapporterades stabiliteten hos alginat-pektinhydrogelpartiklar vid olika pH-värden (Guo & Kaletunç, 2016). Forskningen visade att partiklarna bildades vid pH under 3,0 och löstes över pH 5,0 under en tidsperiod på 3 minuter till 20 minuter.

Wang, Y., Bamdad, F., Song, Y., & Chen, L. (2012). Hydrogel particles and other novel protein-based methods for food ingredient and nutraceutical delivery systems. Encapsulation technologies and delivery systems for food ingredients and nutraceuticals, 412-450.

Higuita-Castro, N., Gallego-Perez, D., Love, K., Sands, M. R., Kaletunç, G., & Hansford, D. J. (2012). Soft lithography-based fabrication of biopolymer microparticles for nutrient microencapsulation. Microencapsulation. Industrial Biotechnology, 8(6), 365-371.

Toft, K., Grasdalen, H., & Smidsrod, O. (1986). Synergistic gelation of alginates and pectins. In ACS Symposium series-American Chemical Society (USA).

Guo J, Kaletunç G. (2016). Dissolution kinetics of pH responsive alginate-pectin hydrogel particles. 88, 129-139.