Gå ner i vikt träning och promenader

Gå ner i vikt träning och promenader

Träning och promenader

Fysisk aktivitet som träning och promenader har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Vill du gå ner i vikt snabbt så är ett träningspass eller en promenad något att börja med.

Vuxna bör vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 - 300minuter/vecka, måttlig intensitet, till exempel rask promenad eller 75 minuter/vecka med hög intensitet. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras 2 gånger/vecka. Vuxna över 65 år, bör även träna balans.

Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet. 

Individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionsvariation, som har svårt att nå upp till rekommendationerna, bör vara så aktiva som de kan.    

Barn och ungdomar (6 - 17 år) rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Träning av aerob karaktär på hög intensitet samt muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter rekommenderas minst tre gånger i veckan.

Samtliga grupper bör undvika långvarigt stillasittande.

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt viktigt att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång.

Aktivitetspyramiden

Gå ner i vikt träning och promenader

Grunden för en långsiktig, hållbar hälsa är det som man gör i sin vardag. Utöver det behövs resterande block (kondition, styrka, balans, rörlighet, vila).  Aktivitetspyramiden är uppbyggd utifrån att de aktiviteter som ligger längst ner i pyramiden utförs oftare och ju högre upp i pyramiden individen kommer desto mindre utförs aktiviteten. Oftast utgår man från pyramidens bas när man tittar på och planera vardagsaktiviteter. Därefter utgår man från sina behov, hälsotillstånd, tidigare/aktuella erfarenheter av fysisk aktivitet samt intressen. Utifrån pyramiden kan man då genomföra en lämplig bedömning av sin kapacitet och sedan göra en plan för den fysiska aktiviteten och träningen som ska till.