Gastryc Hydrogel

Hydrogel tekniken att flytande vätska blir gelmassa tillämpas för att ge olika produkter lämpliga egenskaper tex upptaget av vissa verksamma ämnen. Den egenskapen Hydrogel bidrar med till Gastryc DRINK MIX är att en gelmassa bildas i magens låga pH-värde. I mag- och tarmkanalen varierar pH-värdet kraftigt från mycket surt till svagt basiskt. I magsäcken är pH-värdet 1-2 medan pH-värdet i slutet av tjocktarmen är närmare 7.5. I tunntarmen varierar pH-värdet från 4 i början av tolvfingertarmen till strax över 7 i slutet av krumtarmen. Vår Hydrogel har en struktur som förändras med förändringar av pH-värdet. Detta innebär att Hydrogel ändrar sin molekylära struktur på sin väg genom kroppen. När flytande Gastryc DRINK MIX träffar magsaften i magsäcken där pH-värdet är lågt kommer vätskan att bli till en gelmassa som magsäcken bearbetar innan den transporteras vidare till mag- och tarmkanalen och blir flytande vätska igen.