Hur går man ner i vikt - del 16

Hur går man ner i vikt - del 16

Träning är generellt sätt bara 20% av att gå ner i vikt. Att styrketräna och konditionsträna är givetvis positivt. Träning uppreglerar ämnesomsättningen timmarna efteråt vilket hjälper till med det totala kalori-/ energiunderskottet. Vi rekommenderar däremot inte träning för att skapa underskottet. All träning sliter och är du på ett kaloriunderskott har du begränsad förmåga till återhämtning. Så satsa träna inte för mycket eller för hårt under viktnedgång. Satsa istället på att bibehålla styrkan och konditionen genom att stanna på de vikterna eller nivåer du brukar träna på. Gör helt enkelt, tvärt om vad de flesta gör.

Träning är nyckeln till hälsa men alltså inte hela lösningen på att gå ner i vikt. Vi är som vi diskuterat generellt sätt ganska dåliga på att uppskatta hur mycket energi vi förbränner via träningen och hur mycket energi vi stoppar i oss via kosten. Däremot är vi bättre på att göra kloka val när det gäller val av mat med kvalité vilket i sin tur leder till en positiv spiral på vår hälsa och viktnedgång. Träning är otvivelaktigt positivt för hälsan, men att bränna kalorier är alltså inte hela lösningen. En bra balans mellan kost och träning med fokus på bra mat innebär att man går ner i vikt och behålla den långsiktigt.

Den här serien förklarar grunderna för hur man gå ner i vikt.