Hur går man ner i vikt - del 8

Hur går man ner i vikt - del 8

För att nå resultatet gäller det att på ett eller annat sätt skapa ett kalori-/energiunderskott på ett hälsosamt sätt. Energi kan som vi varit inne på inte skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former, vilket kallas för energiprincipen. Sikta på  att gå ner ca 0,7% av din nuvarande kroppsvikt i veckan för att få långsiktiga resultat. Vår rekommendation är också att du inte stirrar på vågen varje dag. Viktnedgång är nämligen inte linjär. Väg dig istället 3 dagar i följd i slutet på månaden för att se om du fortfarande är på rätt spår. Detta har visat sig vara en bra och tillräcklig nivå på uppföljning. 

Den här serien förklarar grunderna för hur man gå ner i vikt.