Hur mycket ska man väga

Hur mycket ska man väga

Hur mycket ska jag väga

Idealviktdiagrammet är en metod att räkna ut hur mycket man ska väga utifrån ens längd. BMI har blivit en generellt använd metod och ger ett mått på hur stor man är i förhållande till ens längd.

Försäkringsbolag och sjukvården använder BMI som ett sätt att visa på hälsorisker, men BMI kan också vara användbart i det dagliga livet. Att uppskatta sin idealvikt med hjälp av BMI metoden kan hjälpa dig att sätta mål och delmål för att ge motivation under viktnedgången. Medan BMI ger en uppskattning på - hur mycket ska jag väga, ger det inte alls en detaljerad beskrivning av kroppssammansättningen. Därför ska man inte stirra sig blind på en metod för att sätta upp ett mål och uppföljning av detta utan använda flera metoder för att få en helhetsbild av sitt hälsotillstånd.

Hur mycket ska man väga

Kroppsfett är mängden fett på kroppen, medan kroppsfettprocent är andelen fett i förhållande till allt annat du har i kroppen -  som muskler, skelett och organ. Fettprocent förklarar alltså hur mycket av vikten som utgörs av fett. Av naturliga skäl skiljer sig människors fettprocent åt. Det har till viss del utgångspunkt i ens gener men den allra största del med livsstilen att göra, vilket gör att men kan påverka mycket av den på egen hand! Vissa tränar mycket, andra fokuserar på att äta hälsosamt, och så finns det de som gör både och - eller ingenting.

Är du kvinna ska du dock inte fullt ut tänka på samma sätt som en man, då det finns vissa  skillnader mellan män och kvinnor - även när det kommer till fettprocent. Det utgår från att kvinnor naturligt har en högre andel kroppsfett än män. Du behöver dock inte oroa dig, för det är nämligen så naturen har skapat oss för att vi ska vara friska! Det ska även tilläggas att vilken nivå på kroppsfett som är optimal för olika personer även har att göra med åldern.

Räkna ut kroppsfett

Forskare har kommit fram till den ideala fettprocenten, vilken är olika för män och kvinnor. Mittemellan är att föredra, en hög fettprocent är hälsofarlig och det finns även faror i att ligga på en för låg fettprocent. Normalvikt är alltså hälsosamt! Här är några exempel på vad människor med olika fysiska förmågor, generellt sett har i fettprocent.

Beskrivning

Kvinnor

Män

Minsta möjliga

10-13%

2-5%

Idrottare

14-20%

6-13%

Fitness

21-24%

14-17%

Normalvikt

25-31%

18-24%

Övervikt

32 % eller mer

25 % eller mer

 

Räkna ut fettprocent? 

Som du kan se i tabellen ovan räknas en för hög fettprocent som värden som överstiger 31% för kvinnor respektive 24% för män och det är här hälsoriskerna börjar.

Vad är BMI 

Det är svårt att räkna fram fettprocenten på kroppen. Därför är det lättare att prata om BMI som står för "Body Mass Index" och är en formel som visar hur din kroppsvikt är i förhållande till din längd.

Det kan ge indikationer på din idealvikt men det kan också rent av vara missvisande om man är muskulös och bygga muskler. Muskler väger mycket och om man väger mycket i relation till sin längd så kan man klassas som överviktig.

BMI säger som vi har nämnt inget specifikt om ditt kroppsfett, eller vad det är som väger, men det kan användas som utgångspunkt för att beräkna sin storlek.

Räkna BMI

  • Räkna ut din längd i meter
  • Räkna ut din längd i kvadratmeter (längd upphöjt till 2)
  • Dividera din vikt i kg med din längd i kvadratmeter

 Exempel: För en vuxen med en höjd på 180 cm och en vikt på 75 kg:

(Först måste du konvertera längden till meter. Eftersom det finns 100 cm i en meter, delar du din vikt med 100. Detta ger oss 1,8 m.)

Sedan applicerar du dina tal i formeln:

BMI = 75kg / (1,8m × 1,8m)
BMI = 75kg / 3,24m

Detta ger oss en BMI på 23,15

BMI är indelat i olika grupper som visar vilken viktkategori du tillhör. Du bör dock vara medveten om att den endast är vägledande. Om du till exempel är kraftigt byggd kan ditt BMI vara över 25 utan att du är överviktig. Klassificeringen är alltså som följer för vuxna (+19 år och inte gravida): 

  • BMI under 18,5 = undervikt 
  • BMI mellan 18,5 - 24,9 = normalvikt 
  • BMI mellan 25 - 29,9 = övervikt 
  • BMI mellan 30 - 39,9 = fetma 
  • BMI över 40 = svår fetma 

Fettprocent

Du har alltså beräknat ditt BMI och kan nu gå vidare till själva fettprocenten. Formeln för att få en ungefärlig uppskattning på ditt kroppsfett är följande: 

Beräkna fettprocent

Fettprocent = 1,2 x BMI + 0,23 x ålder - 10,8 x kön - 5,4 

Ersätt "kön" med 1 om du är man och 0 om du är kvinna.  

Om du är en man med ett BMI på 23,1 och en ålder på 30 år skulle beräkningen se ut så här: 

18,4 % = 1,2 x 23,1 + 0,23 x 30 - 10,8 x 1- 5,4 

Enligt denna skulle du alltså ha ett kroppsfett/fettprocent på 18,4 %.

Var dock återigen uppmärksam på att detta bara är en fingervisning, och att det bästa är att använda sig av flera olika metoder för att sätta mål och följa sin viktnedgång och för att få en helhetsbild av sitt hälsotillstånd.