Vår produkt

Hur fungerar gastryc DRINK MIX för att gå ner i vikt

Hur fungerar gastryc DRINK MIX för att gå ner i vikt snabbt för viktnedgång

Hydrogel är inget nytt som koncept och ingredienserna används redan idag i livsmedelsindustrin och är naturliga tillsatser. Hydrogel antar olika egenskaper i olika miljöer. LÄS MER

Det unika med gastryc DRINK MIX är att vi har testat fram ett förhållande av ingredienser som skapar hydrogel vid rätt omständigheter. Rätt omständigheter för vår produkt är pH-värdet. Magens låga PH-värde påverkar vätskan som går från flytande till fastare Hydrogel. När vätskan kommer till magen är magsaftens låga pH trigger för att skapa Hydrogel. Vätskan blir en gelemassa som är tillräckligt trögflytande för att stanna upp i magsäcken vilket bidrar till mättnadskänsla och minskad hunger. Efter att magsäcken bearbetat Hydrogelen transporteras den vidare genom nedre magmunnen och vidare till mag- och i tarmkanalerna. Martin Ahnoff har visar att tekniken funkar för sportdryck där målsättningen inte är mättnadskänsla men där det skapas en gelmassa i magen. LÄS MER Det finns även svenska studier på ämnet LÄS MER

gastryc DRINK MIX Hydrogel Technology

Det finns studier från tidigt 2000-tal när hydrogel blandats hårdare vilket bidrar till en fastare konstisens. Hydrogel i denna studie fyllde ut magen och höll deltagarna mätta längre. Detta var inte intensionen bakom studien men är tekniken bakom vår produkt. Superbra när målet är viktkontroll och mättnadskänsla vilket gastrycs DRINK MIX ger. LÄS MER

Det finns flera studier som förklarar och stödjer detta och för den intresserade finns det mer att lösa om pektinets och alginatets egenskaper och hur det påverkar hunger och mättnadskänlsa. Här är några exempel.
LÄS MER om Pektin och ökad mättnadskänsla eller LÄS MER om trögflytande vätskors påverkan på mättnad och hunger.

Har du frågor eller funderingar är det självklart bara hojta till. Kanske finns svaret HÄR

Naturliga ingredienser

Pektin

Pektin

Pektin är ett naturligt stabiliseringsmedel gjort av citrusfrukter.

Pektin tillämpas som stabilisering för viskositet, textur och proteinstabilitet i en rad livsmedel. Det är en naturlig hydrokolloid som finns i växter och är en källa till kostfiber. Utöver sin traditionella användning i sylt, gelé och godis, förbättrar pektin konsistens och smak i drycker och yoghurt med låg sockerhalt.

Våra råvaror och processer är noggrant utvalda för att använda pektin med rätt funktioner och applikationer för ändamålet.

Pektin stöder utvecklingen av växtbaserad mat. Vår pektinproduktion är ett bra exempel på cirkulär ekonomi där pektinet utvinns till största delen av biprodukter med citrusskal från juice- och citrusoljabearbetningsindustrin. Dessa biprodukter skulle annars ha använts som djurfoder eller gått till spillo.

Natriumalginat

Natriumalginat

Natriumalginat är ett neutralt salt som är lösligt i både kallt och varmt vatten för att ge en jämn lösning. När kalciumjoner tillsätts till en natriumalginatlösning reagerar det med alginatet och den kemiska sammansättningen bildar en gel. Den tid det tar att bilda en gel kan kontrolleras genom att kontrollera kalciumjonerna. I Gastryc Hydrogel gör den perfekta blandningen med Pektin att gelbildandet sker i PH-värdet i magen.

Natriumalginat extraheras och utvinns från naturliga alger.som är lösliga i kallt vatten. Det används framförallt inom textilindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och kosmetik. Dess unika egenskaper ger användningsområden som  förtjockningsmedel, gelningsmedel och stabilisator för olika ändamål.

Natriumalginat är naturliga kostfiber vilket dessutom bidrar till en god mag- och tarmmiljö och andra hälsofördelar.